en
Všechny příspěvky blogu

Platba DPH z reklamy na Facebooku a Instagramu: Jako podnikatel máte povinnost podat daňové přiznání

Autor: surface 20. 02. 2024 sociální sítě

Nezáleží na tom, zda podnikáte jako živnostník nebo s.r.o., zda jste plátcem DPH anebo nejste plátcem DPH. Pokud využíváte placenou reklamu na Facebooku a Instagramu v rámci svých podnikatelských aktivit, máte povinnost zaplatit daň z přidané hodnoty ve výši 21 % českému finančnímu úřadu.

Proč se musí z reklamy na Facebooku i Instagramu platit DPH?

Společnost Meta, do které spadá Facebook i Instagram má pro Evropu sídlo v Irsku. Aktivity tedy podléhají tzv. přenesené daňové povinnosti.

Přenesená daňová povinnost znamená, že povinnost přiznat a zaplatit daň se přesouvá z prodejce na zákazníka.

Účtování reklamy v těchto případech probíhá tak, že částka na faktuře je uvedena bez DPH. DPH je ale potřeba zaplatit českému finančnímu úřadu.

Pokud jste tedy podnikatel, Váš nákup reklamy = nákup služby ze zahraničí, za kterou je potřeba odvést daň v domovském státě.

Identifikovanou osobou se ale můžete stát i v případě, že vy jako podnikatel poskytnete službu do zahraničí. V tom případě je potřeba vyplnit souhrnné hlášení, ve kterém rozepisujete služby poskytnuté do zahraničí.

Je rozdíl, jestli jsem plátce DPH nebo nejsem plátce DPH?

Pokud nejste plátce DPH, vzniká vám povinnost se stát Identifikovanou osobou k DPH. Což znamená, že pro zahraniční platby jste plátce DPH, ale pro tuzemské jste neplátce DPH.

Pokud jste plátce DPH, nic se u vás nemění, standardně uvedete platbu za službu v přiznání DPH a kontrolním hlášení. Vzhledem k vašemu nároku na odpočet DPH, vám finanční úřad tyto peníze vrátí v plné výši.

Jak se zaregistrovat jako Identifikovaná osoba?

Na finančním úřadě a nejpozději do 15 dní od vystavení faktury za nákup služby ze zahraničí. Přihláška k registraci může být podána pouze elektronicky.

Podání Daňového přiznání k DPH 

Daňové přiznání k DPH lze podat pouze elektronicky nejpozději do 25. dne následujícího měsíce (přes datovou schránku nebo s uznávaným elektronickým podpisem). Tedy např. daňové přiznání za září musíte podat a zaplatit nejpozději 25. října. V daňovém přiznání uvedete hodnotu faktur a dopočtete daň 21 %.

Do daňového přiznání je potřeba vložit dvě přílohy.

  1. Fakturu za reklamu, kterou vám vystaví Meta
  2. potvrzení o zaplacení této faktury, které si stáhnete z internetového bankovnictví.

Jak najít fakturu na Facebooku?

Fakturu na Facebooku lze stáhnout jak přes Správce reklam, tak přes Business Managera. Faktura obsahuje vaše fakturační údaje, způsob platby a podrobnosti o vašich reklamách, tedy název sady reklam, výsledky a vydanou částku.

 

Sdílet příspěvek

Další články

Všechny příspěvky

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám, rádi navrhneme řešení na míru i pro Vás!