en
Všechny příspěvky blogu

Případová studie | Stanion

Autor: Simona Kokořová 19. 08. 2022 marketing Případové studie web

Claim Surface zní: „Užijte si ten pocit, když vám vše dodává jedna agentura.“ A stavební firma Stanion naše komplexní služby ráda využila. Pustili jsme se do toho vážně od „základů“. Nakonec tento přístup máme s klientem společný. Stavět stavby jinak, než od základů nejde. V marketingu je také ideální začít od základů a vystavět dlouhodobou, komplexní spolupráci se znalostí klienta, specifik jeho oboru a potřeb.

Jak jsme začali?

Klient měl svou představu o rozsahu a věděl, že je třeba věci změnit a posunout. Pouze chyběly interní kapacity věnovat se marketingu a vlastní prezentaci, a proto se rozhodl pro externí spolupráci. Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení klienta jsme od začátku věděli, že musíme zamýšlený balík rozčlenit na přehledné kroky, držet se „normální lidské mluvy“ při získávání a předávání podkladů a být opravdu proaktivní. Určili jsme priority a navrhli optimální postup, na kterém jsme se s klientem shodli.

Výchozí stav

Společnost navenek nepůsobila dojmem, který si zasloužila. Úspěšná moderní stavební firma s širokým portfoliem, která běžně realizuje rozsáhlé a náročné zakázky komplexně nebo jako generální dodavatel. Stavební firma, která dokonce realizuje vlastní developerské projekty s ohledem na energetickou náročnost a enviromentální problematiku. Společnost měla malou vizibilitu a neměla žádné pravidelné marketingové aktivity. Design a vlastní prezentace neodrážely změny, kterými společnost od svého založení prošla.

Marketingová strategie

Naším prvním krokem bylo zpracování komplexní marketingové strategie včetně návrhu rozpočtu a aktivit na prvních 12 měsíců. Ta přinesla mj. podrobnou analýzu současné situace, silných nebo slabých stránek klienta, definici budoucího marketingového cíle i cílů klienta jako zaměstnavatele a kroků, jak těchto cílů dosáhnout. Definovali jsme sdělení a oblasti, které je třeba komunikovat externě vzhledem k vymezené cílové skupině a záměru společnosti.

Ukázka marketingové strategie

Logo a základní vizuál

Klient souhlasil s refreshem svého loga za zachování stávající barevnosti. Zvolili jsme typografické logo, kde je pomocí negativního prostoru vytvořeno písmeno O, to se prolíná také do písmena N. Na logu i sloganu je uplatněn princip Golden ratio, který zaručuje ideální proporce mezi různými délkami a úhly a zpracování tak působí vyváženě. Zároveň je logo vytvořeno tak, aby se dalo snadno použít při různém využití jako tisk, řez na folie, světelné logo apod.

Protože samotný název společnosti nevypovídá o jejím zaměření, bylo vhodné logo doplnit claimem. Zvítězil claim StaVíme. Hlavní myšlenka, kterou tento claim prezentuje je – umíme, víme, stavíme. Komplexně! Claim na první pohled komunikuje obor klienta, zdravé sebevědomí firmy, zkušenosti i odbornou znalost.

Redesign loga

V rámci realizace pak návrhy pro jednotlivé vybrané předměty vycházeli z těchto vizuálů.

vizuály s novým logem

Web

Důležitým krokem byla tvorba nového webu společnosti. Webové stránky jsou často první touch point firmy s potenciálním zákazníkem. Po technické stránce jsme se zaměřili na to, aby web splňoval současné požadavky a nároky, včetně responzivního designu. Vytvořili jsme novou grafiku na míru, definovali UX a dali si záležet, abychom komunikovali sdělení podle marketingové strategie. Postarali jsme se i o copywriting a zapracování klíčových slov do textu.

Ukázka webu

Produkce

Nový vizuální styl bylo, a stále je, potřeba postupně propsat napříč všemi komunikačními kanály společnosti. Webová prezentace, online komunikace, email podpisy stejně jako firemní reklamní předměty, které se významně podílí na vizibilitě společnosti. Navrhli jsme venkovní bannery, ale i vizitky, bloky, firemní složky nebo firemní nálepky. U některých položek jsme zajišťovali pouze grafické návrhy a tisková data, u jiných celou produkci. A i pro nás byl zážitek vidět, jak se návrh změní ve skutečnost.

Ukázka plachty

Bez sociálních sítí to nejde

Odsouhlasili jsme layout příspěvků, tone of voice a typy příspěvků, které korespondují s marketingovou strategií a těsně před spuštěním webu začali tvořit obsah na firemních sítích klienta. Jeden z požadavků byl prezentovat společnost i jako atraktivního zaměstnavatele v regionu. K tomuto záměru jsme zvolili prezentaci interní aktivity a přístupu k zaměstnancům, komunikaci benefitů.

Náborová kampaň

Pro klienta jsme připravili i krátkodobou náborovou kampaň na konkrétní pozice. Vzhledem k typu hledané pozice a nižšímu rozpočtu jsme se rozhodli inzerovat pozici na Facebooku. Zvolili jsme jednoduchý, přehledný styl komunikace s trochou nadsázky a důrazem na férový přístup zaměstnavatele. I s nízkým rozpočtem kampaň dosahuje velmi pěkných výsledků. O výhodách náboru na Facebooku se dočtete v našem článku.

ukázka náborové kampaně

Brandová kampaň

S klientem jsme se shodli, že je třeba dát o sobě vědět okolí. Organický traffic na sítích nebo webu nedosahoval takových čísel, aby se vložená námaha i finance vyplatily. Přáním klienta bylo prozatím spíše otestovat možné přínosy placené propagace na sociálních sítích. Nachystali jsme tedy dva reklamní příspěvky do placené propagace. Využili jsme již hotovou referenci na blogu k realizaci projektu, se kterým klient dosáhl odborného uznání a zvítězil v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Jako druhý typ postu jsme připravili průřez referencemi formou carouselu. Do budoucna budeme připravovat vyhledávací / search kampaně pro Google a Sklik.

Ukázka brandové kampaně

Spolupráce na dalších aktivitách klienta

S radostí pro klienta spolupracujeme na jeho dalších aktivitách, které má mimo své podnikání. Jako sponzor se podílí na sportovních a kulturních akcích pořádaných v našem regionu. Například letošní červen a červenec pro nás byl ve znamení Hostýnské 50ky. Zde klient působí jako generální partner, ale neváhá skutečně přiložit ruku k dílu. Od značení na trati, organizaci závodu až po zajištění propagačních materiálů. A tady byl opět prostor pro nás.

Zvládli jsme návrhy online bannerů, venkovních bannerů, propagační inzerci do tiskovin až po startovní číslo nebo foto stěnu. Součástí byly také propagační příspěvky na sítě nebo PR článek do aktualit Hostýnské 50.

Hostýnská 50ka banner

Jak to uhlídat?

Skočili jsme do spolu toho s klientem „po hlavě“ začátkem roku 2022. Potřebovali jsme největší díl práce odvést do dubna. Tady klientovi začíná hlavní sezóna a věděli jsme, že jeho časové možnosti řešit cokoli, mimo stavební projekty, se rapidně sníží. Protože běželo hodně služeb a činností souběžně, zvolili jsme standardní projektové řízení s přístupem klienta k projektu přímo v našem systému. Společně jsme nastavili rozsah služeb, byznysové požadavky pro jednotlivé měsíční milníky a mimo průběžnou komunikaci také souhrnné schůzky na týdenní bázi. Tyto schůzky časem přešly v týdenní reporty od nás pro klienta.

Velkým přínosem společného projektu byl jasný přehled výsledků, jejich plnění a všechny informace na jednom místě, jednoduše dostupný i pro ostatní členy týmu. Zároveň jsme do projektu zavedli požadavky na budoucí rozšíření tak, abychom na nic, co jsme diskutovali a zvažovali navázat později, nezapomněli.

projektové řízení

Zkušenost klienta?

Moc nás těší zpětná vazba a spokojenost klienta. I když čísla z webu, sítí a kampaní mluví pozitivně, pro klienta jsou stejně důležité ohlasy z přímého okolí. A těch má dle svých slov opravdu hodně konkrétně na zvolený claim StaVíme a především na nové logo a webové stránky.

Těšíme se na to, co pěkného ještě společně vytvoříme. Můžeme něco udělat i pro Vás?

Sdílet příspěvek

Další články

Všechny příspěvky

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám, rádi navrhneme řešení na míru i pro Vás!